Organizácia

Prevádzkové hodiny / podľa objednania

Návšteva zariadenia prebieha výlučne na základe predchádzajúcej telefonickej, písomnej alebo osobnej objednávky.

Dĺžka pobytu – podľa výberu:
1 – 4 hodiny / deti a mládež podľa druhu aktivity / dospelí 
---
Veľkosť skupiny - podľa výberu:
1 – 4 klienti / deti a mládež 1-3 klienti / dospelí
*možnosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby
Čo priniesť so sebou:
- prezuvky; dospelí majú k dispozícii jednorazové návleky 
- možnosť priniesť drobnosť na zjedenie, ako i vlastný nápoj
*stravu neposkytujeme, pitná voda je k dispozícii