Cenník

Deti a mládež

Relaxačné aktivity – SNOEZELEN
15 € / 40 min.
Voľnočasové aktivity 8 € / každá začatá polhodina
Vzdelávacie aktivity: 20 € / 45 min. 

Dospelí

1. návšteva zákonného zástupcu, ktorý má záujem o služby ASPELY / konzultácia – 15 €

Relaxačné a voľnočasové aktivity:
    - SNOEZELEN 15 € / 40 min.
    - Čitateľské aktivity 2 €
Vzdelávacie aktivity:
    - Podporný rozhovor 20 € / hod.
    - Prednáška – 2 hod. 30 € / 1 osoba
        - skupinová forma 2-3 osoby 20 € / 1 osoba
        - rodinná skupina (príbuzní) 30 €
        - pedagogická skupina (1 škola)
40 €
        - s realizáciou v škole alebo školskom zariadení
50 €
    - Podporné skupinové aktivity:
        - Besedy; Workshopy; Semináre; Prednášky; Kurzy a pod. 
podľa dohody 

*Cenník platný od 1.9.2023