Cenník

Deti a mládež

Relaxačné aktivity – SNOEZELEN
20 € / 50 min.
Voľnočasové aktivity 10 € / každá začatá polhodina
Vzdelávacie aktivity: 20 € / 45 min. 

Dospelí

1. návšteva zákonného zástupcu, ktorý má záujem o služby ASPELY / konzultácia – 25 €

Relaxačné a voľnočasové aktivity:
    - SNOEZELEN 20 € / 50 min.
    - Čitateľské aktivity 3 €
Vzdelávacie aktivity:
    - Podporný rozhovor 30 € / 90 min.
    - Prednáška – 2 hod.
        - skupinová forma 2-3 osoby 20 € / 1 osoba
        - rodinná skupina (príbuzní) 35 €
        - pedagogická skupina (1 škola)
40 €
        - s realizáciou v škole alebo školskom zariadení
60 €
    - Podporné skupinové aktivity:
        - Besedy; Workshopy; Semináre; Prednášky; Kurzy a pod. 
podľa dohody 

*Cenník platný od 1.1.2024