Deti a mládež

Deťom a mládeži na spektre autizmu, prípadne inými odlišnosťami ako NKS, ADD, ADHD, rôzne formy dys-, Tourretov syndróm a pod. poskytujeme: 

  • Relaxačné aktivity – SNOEZELEN
  • Voľnočasové aktivity – hrové, výtvarné, tvorivé činnosti; čitateľské aktivity a pod.
  • Vzdelávacie aktivity – doučovanie; učenie
  1. Pobyt detí mladších ako 5 rokov len v sprievode rodiča. 
  2. Dĺžka pobytu je max. 4 hodiny.
  3. Ak je vytvorená skupinka, max. 4 deti, vždy so súhlasom sprevádzajúcej osoby i dieťaťa.
  4. Skupinka detí môže byť heterogénna z hľadiska veku i pohlavia, s max. prihliadnutím na špecifiká detí.
  5. Pri pobyte v herni môže byť i sprevádzajúca osoba, pri vytvorenej skupinke len so súhlasom ostatných sprevádzajúcich osôb. 
  6. Počet klientov v herni je vždy max. 4.