Dospelí

Rodinám, priateľom, prípadne učiteľom, vychovávateľom, asistentom a pod. poskytujeme:

  • Vzdelávacie a podporné aktivity – školenia; semináre; besedy; skupinové sedenia; workshopy a pod.
  • Relaxačné a voľnočasové aktivity – SNOEZELEN; čitateľské aktivity
  1. Dĺžka pobytu v závislosti od realizovanej aktivity.
  2. Počet klientov max. 3
  3. V prípade pedagogických, odborných zamestnancov je možné realizovať vzdelávaciu aktivitu i priamo v škole alebo školskom zariadení.