image.description

Milí priatelia!

Dňa 4.9.2023 bude v priestoroch ASPELY otvorené aj Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Bližšie informácie nájdete na www.poradnaaspely.sk 

Svoje služby bude v upravenej podobe ponúkať i edukačno-relaxačné centrum ASPELY, ktoré bude naďalej zamerané primárne na podporu rodín s deťmi na spektre autizmu. Konkrétne informácie nájdete v položke SLUŽBY.

TEŠÍ  SA  NA VÁS  PORADŇA  I  ASPELY :-)